• Regulamin platformy B2B

Regulamin Współpracy Dystrybucyjnej
 
I Dane dysrtybutora:
Bertoni Polska, ul. Ogrodowa 26, 32-083 Balice, NIP 6782866885

adres elektroniczny: biuro@bertonipolska.pl

II. Postanowienia ogólne.

1. Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego Bertoni Polska, ul. ogrodowa 26, 32-083 Balice, NIP 6782866885 (dalej: „Dystrybutor”) ustala Regulamin
Współpracy Dystrybucyjnej (dalej: „RWD”), na podstawie którego dokonuje sprzedaży klientom usług oraz realizuje zamówienia w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. RWD określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez dystrybutora, warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny https://bertonipolska.pl warunki składania zamówień i rozwiązywania współpracy, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Klient przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z treścią RWD, który udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony pod adresem https://bertonipolska.pl.

4. Korzystanie z usług objętych RWD jest równoznaczne z akceptacją RWD, który stanowi integralną część zamówień.

5. RWD udostępniany jest na stronie https://bertonipolska.pl w formie umożliwiającej pobranie,odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie RWD.

III. DEFINICJE.

1. Autoryzacja Internet wyrażenie zgody przez dystrybutora na nawiązanie stosunków handlowych z klientem. Przyznanie dostępu do sklepu internetowego pod adresem
https://bertonipolska.pl jest równoznaczne z udzieleniem Autoryzacji Internet.
2. Cennik Standardowy wykaz produktów wraz z zestawieniem cen za produkty dostępny pod adresem
https://bertonipolska.pl. Cennik standardowy uwzględnia należności netto, do których należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki jeżeli nie są wskazane w cenniku.
3. Dyspozycja zlecenie lub inna czynność dokonana przez klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego w zakresie dostępnych usług.

4. Klient osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą będąca kontrahentem dystrybutora w zakresie świadczonych przez dystrybutora usług dokonująca dalszej odsprzedaży produktów za pośrednictwem Internetu.

5. Usługi usługi świadczone przez dystrybutora, o których mowa w rozdziale IV RWD.

6. Dystrybutor - Bertoni Polska, ul. ogrodowa 26, 32-083 Balice, NIP 6782866885.
7. Serwis Internetowy - system stron WWW udostępnionych na serwerze internetowym pod adresem https://bertonipolska.pl, umożliwiający klientom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez dystrybutora, a także innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych z dystrybutorem przez Internet.
8. Świadczenie usług drogą elektroniczną - wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów
teleinformatycznych, na indywidualne żądanie klienta bez jednoczesnej obecności stron.

9. Login - identyfikator przypisany klientowi podczas rejestracji w serwisie internetowym.

10. Hasło - ciąg znaków wybranych przez Klienta, służących do jego identyfikacji, których użycie wraz z loginem, zapewnia klientowi autoryzowany dostęp do usług w serwisie internetowym.

11. Konto - wyodrębniona część serwisu internetowego, dostępna wyłącznie dla klienta za pomocą hasła i loginu.

12. Pola obligatoryjne pola oznaczone we wniosku elektronicznym przez serwis internetowy symbolem *”.

13. Założenie konta w serwisie internetowym wprowadzanie danych osobowych i danych kontaktowych klienta podczas rejestracji w systemie internetowym. Dystrybutor potwierdza założenie konta w serwisie internetowym poprzez wysłanie maila do klienta na podany wcześniej adres skrzynki pocztowej (adres e -mail).

14. Email do kontaktu adres poczty elektronicznej, podawany przez klienta, na który zgodnie z dyspozycją klienta przesyłane do klienta informacje.

15. Produkt/y produkty przeznaczone dla niemowląt i dzieci, oferowane przez dystrybutora do sprzedaży w ramach RWD za pośrednictwem serwisu internetowego.

16. Potwierdzenie potwierdzenie otrzymania zamówienia i przystąpienia do jego realizacji.

17. Zamówienie dyspozycja złożona dystrybutorowi przez klienta w zakresie zakupu produktu/ów.

18. Płatności - klient korzystający z platformy B2B ma możliwość wyboru jednej z trzech form płatności: przelew tradycyjny, wydłużony termin płatności ustalony z przedstawicielem handlowym oraz gotówką za pobraniem u kuriera. Płatności : Szybkie płatności Online, Blik, Karta płatnicza lub Raty Alior nie są przeznaczone dla klientów korzystających z platformy B2B ze względu na prowizję naliczaną od kwoty transakcji przez niniejsze systemy.
19. Wysyłka - kurierem GLS przesyłką zwykłą lub pobraniową w zalezności od formy płatności.

IV. USŁUGI.

1. Dystrybutor świadczy usługi w zakresie sprzedaży produktów wskazanych na stronie serwisu internetowego
https://bertonipolska.pl.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na:

a. udzieleniu informacji o produktach oferowanych w serwisie internetowym,

b. udostępnieniu aplikacji niezbędnej do złożenia zamówienia.

3. W trakcie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w każdym momencie klient może:

a. pobrać i zapoznać się z treścią RWD, na podstawie którego składane zamówienia,

b. złożyć zamówienie,

c. dokonać zmiany hasła i adresu e-mail do kontaktu.

4. Zmiana adresu e-mail do kontaktu klienta następuje na wniosek klienta o zmianę danych osobowych, przesłany na adres e-mail dystrybutora lub poprzez złożenie dyspozycji w serwisie internetowym
https://bertonipolska.pl.
5. Klient przyjmuje do wiadomości, trzykrotne z rzędu wprowadzenie nieprawidłowego hasła powoduje automatyczną blokadę dostępu do serwisu internetowego.

6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z loginu i hasła, i za prawidłowe ich przechowywanie, w szczególności nieudostępnianie osobom trzecim.

7. Wszelkie czynności wykonane przy użyciu loginu i hasła uważa się za wykonane przez klienta.

8. Warunkiem składania przez klienta zamówień jest założenie konta w serwisie internetowym i
wypełnienie/odznaczenie pól obligatoryjnych.

9. Uzyskanie przez klienta autoryzacji Internet dokonuje się poprzez uzyskanie dostępu do serwisu