• Serwis / Składanie reklamacji

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś naszą firmę.

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi dotyczące produktów dystrybuowanych przez naszą firmę, prosimy o przesłanie reklamacji na adres e-mail: serwis.bertonipolska@gmail.com. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza, prosimy również o dołączenie skanu paragonu oraz zdjęcia obrazującego usterkę.

Nasz serwis klienta zobowiązuje się skontaktować z Państwem w ciągu 24 godzin roboczych od otrzymania reklamacji. Prosimy o wyrozumiałość i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać Państwa problem jak najszybciej.

Dziękujemy za zgłoszenie reklamacji oraz za współpracę.

Z poważaniem,

Serwis Bertoni Polska

 

Przykładowy formularz:


Miejscowość, data: ...........................................

Nazwa i adres sprzedawvy

...........................................................................

...........................................................................

Imię, nazwisko i adres konsumenta

...........................................................................

...........................................................................

                       Reklamacja towaru

Zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie towar ….........................................…….........…….......
w dniu …............................……. posiada następujące wady:

…............................………............................…….…............................………............................……

…............................………............................…….…............................………............................……

…............................……. ........................…............................…….…............................…….…….....

Zostały one stwierdzone w dniu …............................……........

W związku z tym
żądam:

  • wymiany towaru na nowy*
  • nieodpłatnej naprawy towaru*
  • zwrotu gotówki*